محله اینترنتی

همه چیز
کلمات کلیدی

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

در طراحی فروشگاه ساز صفحه "تماس با ما" نظیر صفحه درباره شرکت و فروشگاه ساز نقش کلیدی دارد. در واقع صفحه تماس با ما باید مهمترین صفحه یک سایت فروشگاهی را تشکیل بدهد.

  • ۰
  • ۰

تبلیغات چه نقشی در طراحی سایت دارد؟

تبلیغات گرفتن برای طراحی سایت ها در بازاریابی شبکه ای کسب و کارها نقش بسیار مهمی را بازی می کند به صورتی که هماره بودجه مخصوصی را شرکت ها در جهت تبلیغات و به گونه ای بازاریابی شان کنار می گذارند. شیوه بازاریابی معمولا با عرصه کسب و کار شرکت ها منطبق می باشد و به وسیله آن معین می گردد. طراحی سایت ، لحاظ کردن اصل های بهینه سازی سایت، روند برندسازی، ویدیو بازاریابی شبکه ای ، ایمیل بازاریابی شبکه ای همگی نکته هایی هستند که به موازات هدف های بازاریابی و بازاریابی شبکه ای شرکت ها اجرا و تهیه می شود. بازاریابی اینترنتی در بعضی عرصه های کسب و کار با نتیجه مثبتی از جانب مشتری ها روبرو می شود و باعث می گردد تمایلات به طراحی سایت و همچنین عملیاتی کردن اصل های بهینه سازی سایت در نظر گرفته شود.